27.8 C
Brno
Úterý, 23 července, 2024

Nezaočkovaným zaměstnancům United Airlines hrozí propuštění

Letecký přepravce požadavky týkající se očkování zaměstnancům...

Šroubový kompresor: Jak se zbavit kondenzátu?

Ať se vám to líbí nebo ne,...

I O2 opět zvýší ceny. O jedno až dvě eura měsíčně, pro velkou většinu klientů

Operátor si zopakuje zdražování. Přistoupí k němu...

Jak na založení evropské společnosti

Podnikání v rámci evropského tržního prostoru je možné na základě smluvního ujednání obchodních partnerů (tedy v běžném obchodním vztahu), ale také v užším vztahu prostřednictvím tzv. evropské společnosti.

Evropská společnost, resp. evropská akciová společnost je institut umožňující vytvoření korporátní struktury podniku s přeshraniční působností.

Toto řešení s sebou nese nesporné výhody, které se promítají především do složitosti působení v jednotlivých státech a komplexní řízení poboček a dceřiných společností.

Jak funguje evropská společnost

Evropská společnost je ve své podstatě kapitálovou společností, jež může vzniknout na základě čtyř různých akcí – jedná se o:

  • provedení fúze – spojí se více podniků z různých evropských zemí, fúze musí být však realizována právě s cílem založit evropskou společnost
  • zřízení holdingu – pokud do něj vstupují dva subjekty s různých zemí Evropské unie, které měly po stanovenou dobu před zřízením holdingu dceřinou společnost v jiném státě Evropské unie
  • založení evropské dceřiné společnosti – spadá obvykle pod nadřazenou evropskou společnost
  • změnou právní formy existující akciové společnosti – v případě existující pobočky v jiném členské státě po stanovenou dobu

Hlavní výhody evropské společnostispočívají především ve snadnějším toku kapitálu či přesunu zaměstnanců mezi jednotlivými subjekty, které ji tvoří, přičemž celou společnost pak mohou vést zaměstnanci pocházející (a působící) v těchto subjektech.

Kromě toho lze jednodušeji realizovat reorganizaci společnosti, zvláště je-li potřeba například přesunout její sídlo.

Jak založit evropskou společnost

Rozhodnete-li se pro založení evropské společnosti je nutné nejdříve splnit zákonné podmínky, které definuje evropské právo. Hlavní podmínkou pro tento úkon je nutné předchozí působení společnosti v jiném členském státu buď prostřednictvím dceřiné společnosti, nebo budoucího partnerského podniku.

Důležitá je také původní právní forma zakládajících subjektů (rozdílné podmínky jsou například pro fúzi dvou akciových společností a založení holdingu mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným). Základní požadavky pak zahrnují:

  • zajištění, aby sídlo i ústředí společnosti byli v jediném členském státu Evropské unie
  • subjekty, které evropskou společnost tvoří, musí pocházet a působit alespoň ve dvou různých členských státech
  • základní kapitál společnosti musí být alespoň 120 000 EUR
  • bylo provedeno sloučení struktury a hierarchie zaměstnanců a zvolena forma vnitropodnikové komunikace

Proces založení evropské společnosti je pak podmíněn provedením několika specifických kroků, které musí být v souladu s evropskou legislativou.

Jelikož se jedná o úkony velmi specifické, je doporučováno jejich realizaci minimálně konzultovat, ideálně však přenechat odborné společnosti – Parkerhill, která se touto problematikou zabývá. Zajistíte si tak hladký průběh celého procesu bez zbytečných prodlení.

Reviews

Další články autora