27.8 C
Brno
Úterý, 23 července, 2024

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále...

Osm míst, ve kterých byste měli zažít vánoční trhy

Kam za vánoční atmosférou u nás au...

Skupina odborníků navrhla reformu fungování celní unie

Skupina odborníků pro výzvy, kterým čelí celní unie, předložila ve čtvrtek v Bruselu zprávu, která bude podkladem pro rozsáhlou interinstitucionální diskusi o budoucnosti celní unie EU.

Skupinu odborníků jmenoval eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni v září 2021, aby navrhla inovativní řešení největších problémů, kterým čelí celní unie.

Skupina odborníků konstatovala, že celní unie se musí lépe připravit na výzvy, jako jsou rostoucí objemy obchodu a nové obchodní modely, technologický vývoj, zelená transformace, měnící se geopolitický kontext a bezpečnostní rizika.

Uvedená skupina navrhla deset souborů opatření, která mají být provedena do roku 2030. Je mezi nimi balíček reforem týkající se procesů, kompetencí, povinností a řízení celní unie a také nový přístup k údajům s cílem snížit závislost na celních prohlášeních, získávat kvalitnější údaje z komerčních zdrojů a poskytnout podnikům jednotné místo pro uvádění údajů pro plnění celních formalit

K opatřením patří také komplexní rámec pro spolupráci, který umožní lepší výměnu údajů v celé celní unii, za účasti orgánů dohledu nad trhem, donucovacích orgánů a daňových orgánů.

Odborníci také navrhují zřízení evropské celní agentury, která by doplňovala úlohu Evropské komise a podporovala práci členských států.

Malé nekomerční zásilky by se podle odborníků i nadále zasílaly obvyklými postupy, neměly by však prioritu a podléhaly by stupni kontroly, který by odpovídal jejich „nedůvěryhodnému“ statusu. K návrhům patří i zrušení osvobození od cla pro zásilky do 150 eur při elektronickém obchodu, se zjednodušenými sazbami pro zásilky s nízkou hodnotou.

Balíček opatření pro „zelené celnictví EU“ znamená digitalizovat celní postupy, zajistit řádné provádění zákazů a omezení souvisejících s udržitelností dovážených výrobků a případně zreformovat nomenklaturu harmonizovaného systému Světové celní organizace, aby umožňovala vhodně zařadit výrobky šetrné k životnímu prostředí, které chce EU podporovat při mezinárodně obchodování.

Eurokomisař Gentiloni v této souvislosti řekl, že koronakrize a také invaze na Ukrajinu zviditelnily klíčovou roli, kterou hrají celní orgány EU v krizovém řízení. „Celní orgány usnadňují poskytování humanitární pomoci a zajišťují důsledné provádění sankcí uvalených na Rusko. Efektivní celní řízení a kontroly jsou nezbytné pro ochranu občanů a podniků v EU. Díky nim může fungovat zákonný obchod, který má zásadní význam pro růst a pracovní místa. Tyto návrhy nám pomohou, abychom naši celní unii připravili na výzvy budoucnosti,“ popsal situaci komisař.

Podle vyjádření předsedkyně skupiny odborníků Aranche Gonzálezové Layové zveřejněná zpráva je „naléhavým voláním“ po strukturální změně toho, jak je evropské celnictví organizováno a vybaveno. Upřesnila, že silná celní unie s ochraňující „jednou vnější hranicí“ má zásadní význam pro strategickou autonomii Evropy, pro její obchodní sílu a její ambice v oblasti bezpečnosti a obrany.

Skupina odborníků za vážný problém označila to, že neexistuje společný seznam právních předpisů o zákazech a omezeních, což vede k rozdílným přístupům a postupům v jednotlivých členských státech. I proto eurokomise ve čtvrtek zveřejnila souhrn stávajících zákazů a omezení na úrovni EU. Měl by sloužit jako praktický nástroj pro instituce EU a vnitrostátní orgány, jakož i pro další zúčastněné strany.

O doporučeních skupiny odborníků budou diskutovat Evropský parlament a členské státy. Na základě těchto podkladů a širších konzultací se zúčastněnými stranami eurokomise do konce roku předloží balíček reforem v celní oblasti.

Reviews

Další články autora